Středoevropský překladatelský tábor

Pořádají literární časopis Texty, Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Český svaz ochránců přírody VaLašské Meziříčí

NAVIGACE

Úvodní strana

Fotografie 2013

Fotografie 2012

Práce účastníků 2011

Fotografie 2011

Literární časopisy a servery

Filmové adaptace po roce 1989

Nová jména české poezie 2005/2011

Lexikální příručky a další materiály a zdroje vhodné pro překladatele

Fotografie 2006

Fotografie 2005

Napsali o nás 2005

Práce účastníků 2004

Z přednášek 2004

Fotografie 2004

Program

Témata přednášek

Překladatelský seminář

Přednášející

Publikace a publicita

Podmínky účasti

Kontaktní adresy

Místo konání


České literární časopisy a literární servery

Tištěné literární časopisy

připravil Pavel Kotrla

 

A2
Kulturní dvoutýdeník. Kultura všeobecně, politika, veřejné dění, kulturní servis.
http://www.advojka.cz

 

Aargh!
Komiksový sborník (časopis), 1× ročně. Soustřeďuje se na evropskou komiksovou tvorbu (i českou). Číslo je zaměřeno tematicky na určitou oblast Evropy, nebo na určitý námět či žánr.
http://www.analphabetbooks.com

 

Analogon
Surrealismus − psychoanalýza − antropologie − příčné vědy.
http://www.analogon.cz

 

Crew 2
Comicsový  magazín
http://www.crew.cz

 

Česká literatura
Časopis pro literární vědu, teorii a historii se zaměřením na bohemistiku.
http://www.ucl.cas.cz/ceslit

 

H-aluze
Literárně-kulturní časopis. 4× ročně
http://www.h-aluze.cz

 

Host
Měsíčník pro literaturu a čtenáře. Aktuální dění v české a světové literatuře. 10× ročně
http://www.casopis.hostbrno.cz  

 

Kontexty
Literatura, umění, kultura, politika. Navazuje časopisy Stř. Evropa, Proglas a Revue Politika.  6 × ročně
http://www.cdk.cz/kontexty

 

Kulturní noviny
Literatura, umění, kultura, politika. Družstevní projekt. 2 × měsíčně (pravděpodobně)
http://www.kulturni-noviny.cz  

 

Labyrint
Současné světová i česká literatura. Tematicky koncipovaná čísla.  1 × ročně
http://labyrint.net

 

Listy

Aktuální společenská témata očima českých intelektuálů i známých myslitelů ze zahraničí. 6 × ročně
http://www.listy.cz

Literární noviny

Kulturně-politický týdeník. Nejčtenější české literární periodikum. 52 × ročně
http://www.literarky.cz  

 

Pandora
Kulturně-literární revue. Především současná česká literatura. 2 × ročně
http://www.revuepandora.cz

 

Plav
Měsíčník pro světovou literaturu. 12 × ročně
http://www.svetovka.cz  

 

Prostor
Zaměření na aktuální témata z oblasti kultury,  společenského a politického života. 4 × ročně
http://www.revueprostor.cz

 

Prostor Zlín
Výtvarné umění, architektura, historie, poezie. 4 × ročně
http://www.kgvu.zlin.cz/prostor.htm


Psí víno
Časopis pro současnou poezii. Tiskne také prózu. 4 × ročně
http://www.psivino.cz

 

Protimluv
Revue pro kulturu. přináší původní poezii, povídky, ukázky z románů, rozhovory, recenze
http://www.protimluv.net

 

Revolver Revue
Časopis pro literaturu a výtvarné umění s kořeny v samizdatu a undergroundu. 4 × ročně
http://www.revolverrevue.cz

 

Rozrazil
Kultura, společnost, divadlo, literatura. 10 × ročně.
http://www.rozrazilonline.cz

 

Souvislosti
Revue pro literaturu, kulturu, filozofii, historii a religionistiku. 4 × ročně

http://www.souvislosti.cz

 

Texty
Literární čtvrtletník. Próza, poezie, recenze. 4 × ročně
http://www.casopis-texty.cz

 

Tvar
Literární obtýdeník. Studie, eseje, recenze, rozhovory, ukázky z původní tvorby. 21 × ročně
http://www.itvar.cz

 

Weles
Literární revue. Převážně původní autorská tvorba. Vychází nepravidelně.
http://www.weles.cz

 

Internetové literární časopisy a servery

Aluze
Kritické studie o literatuře a filozofii, próza.  Navazuje na stejnojmenný tištěný projekt. 3x ročně
http://ww.aluze.cz

 

A tempo revue
Kulturní revue.
http://atemporevue.cz/

 

Divoké víno
Na internetu obnovený literární časopis, který existoval v letech 1964–1971.
www.divokevino.cz

 

Dobrá adresa
Kulturne-spolecensky casopis ve formatu PDF. 12 × ročně.
http://www.dobraadresa.cz

 

Iliteratura.cz
Rozsáhlý portál věnovaný dění ve světové  literatuře.
http://www.iliteratura.cz

 

Literární.cz
Rozsáhlé literární zpravodajství

http://www.literarni.cz

 

Totem
ToTální E Magazín (Totem) je internetový kulturní magazín
http://www.totem.cz

 

Wagon
Literární almanach on-line. Vycházel čtvrtletně od r. 2004. Autorská próza a poezie. 
http://www.almanachwagon.cz

 

Opičí revue
Reflexe dění v současné české literatuře
http://www.opicirevue.cz

 

Další informační zdroje a archivy

Bigmag

Přehled vydávaných periodik po roce 1989, včetně zaniklých.
http://www.bigmag.cz

 

Digitalizovaný archiv časopisů
Rozsáhlý archiv při Ústav pro českou literaturu AV ČR
http://archiv.ucl.cas.cz/

 

Portál české literatury
Seznam literárních periodik
http://www.czechlit.cz/odkazy/literarni-periodika/

 

Potápěč
Nejrozsáhlejší katalog literárních odkazů. Obsahuje také seznam literárních periodik
http://kotrla.com/frogman

 

Scriptum
Archiv českých exilových a samizdatových periodik 
http://www.scriptum.cz/

 

PODPORA

Český svaz ochránců přírody

Literární časopis Texty

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Pavel Kotrla – sazba tiskovin a webdesign

Atlantis

Mladá fronta

Host – časopis a nakladatelství

Aluze.cz

Protimluv

Weles

Listy

Plav - měsíčník pro světovou literaturu


 

CNW:Counter návštěvníků od 13. 6. 2004, aktualizace 12. 9. 2004
Valid HTML! Valid CSS!