Středoevropský překladatelský tábor

Pořádají literární časopis Texty, Masarykova veřejná knihovna Vsetín a Český svaz ochránců přírody VaLašské Meziříčí

NAVIGACE

Úvodní strana

Fotografie 2013

Fotografie 2012

Práce účastníků 2011

Fotografie 2011

Literární časopisy a servery

Filmové adaptace po roce 1989

Nová jména české poezie 2005/2011

Lexikální příručky a další materiály a zdroje vhodné pro překladatele

Fotografie 2006

Fotografie 2005

Napsali o nás 2005

Práce účastníků 2004

Z přednášek 2004

Fotografie 2004

Program

Témata přednášek

Překladatelský seminář

Přednášející

Publikace a publicita

Podmínky účasti

Kontaktní adresy

Místo konání


Chalupa Bystřička - místo konání akce

VI. ROČNÍK

22.– 26. 8. 2013, BYSTŘIČKA, Valašsko

PROGRAM
(bude průběžně upřesněn)

Stránka překladatelského tábora na Facebooku

Uzavřenou skupinu pro absolventy tábora naleznete zde: https://www.facebook.com/groups/229507357196644/

Překladatelský seminář

Překladatelský seminář je rozdělen na část teoretickou a praktickou. V první části budou účastníci seznámeni formou přednášek s teoretickými otázkami překladu vycházejícími převážně z děl českých a středoevropských lingvistů a literátů. Témata jsou uskupena do ucelených bloků věnovaných překladatelským metodám a volbě jazyka.

Při koncipování těchto přednáškových bloků je kladen důraz na jejich využití v praktické části semináře. Účastníci budou mít za úkol přeložit z češtiny do mateřského jazyka krátkou ukázku prózy a báseň některého ze současných autorů. V programu tábora je proto vyhrazen čas pro samostatnou práci, o překladech budeme během semináře průběžně diskutovat, práci bude rovněž možno průběžně konzultovat.

Večer poetický a Prozaický večer

poezii a próze. Vycházíme z předpokladu, že zdařilým literárním překladem cizího díla se čeština stává klíčem ke kultuře sousedních zemí nejen pro české čtenáře. V rámci překladatelského tábora je proto připravováno kromě ukázek z české literatury rovněž předčítání překladů do češtiny: představení toho nejlepšího ze současné středoevropské literatury – věci které nás spojují a které dovedeme vnímat a překládat, i když je sami nedokážeme takto napsat.

Pořadatelé

 • René Kočík: redaktor Týdeníku Rozhlas, redaktor časopisu Texty, šéfredaktor časopisu Podkarpatská Rus, ukrajinista (Praha)
 • Pavel Kotrla: šéfredaktor literárního časopisu Texty, redaktor revue Aluze, literární kritik, překladatel, básník (Bystřička)
 • Tomáš Vašut: překladatel z maďarštiny, rumunštiny a ukrajinštiny, věnuje se sedmihradské maďarské beletrii v kontextu středoevropských literatur a syntéze teorií překladu ve střední Evropě, lektor českého jazyka a literatury (Bukurešť)
 • Milan Orálek, bohemista, lektor českého jazyka a literatury, překladatel, redaktor.

Publikace a publicita

Výhledově je plánováno vydání „Tábornického zápisníku“, v němž by byly zahrnuty příspěvky účastníků, přednášejících a nejúspěšnější překlady táborového semináře. Počítáme se zajištěním publicity v českých časopisech a novinách, díky spolupráci našeho mediálního partnera, časopisu Texty (http://www.inext.cz/texty), bude překladatelský tábor prezentován na internetu, kde bude zveřejněna i elektronická podoba Zápisníku. Budeme se tak snažit vytvořit v průběhu roku informační uzel, který by spojoval jednotlivé táborové ročníky.

Podmínky účasti

Tábor je určen především pro zahraniční studenty bohemistiky a začínající překladatele. Není to ovšem podmínkou. Předpokládá se především hlubší zájem účastníků o českou kulturu a jistá základní orientace v české literatuře. Překladatelský seminář a přednášky probíhají v češtině, základním předpokladem je tedy alespoň dobrá pasivní znalost českého jazyka.

Pokud máte zájem zúčastnit se:

 • zašlete nám váš stručný životopis
 • připojte pak buď přehled publikační činnosti, nebo překlad z češtiny anebo esej v českém jazyce, téma je zcela volné, rozsah jedna až dvě stránky.

Dopravu si účastníci hradí sami. Neplatí se žádné účastnické poplatky, ubytování je zdarma (podmínky stravování budou upřesněny, v případě krizového scénáře, který snad nenastane, bude po příjezdu bude vybrána pouze menší částka na nákup potravin). S sebou si jinak vezměte hlavně spací pytel, teplé oblečení na večer.

Přihlášky je třeba zaslat nejpozději do 10. 6. 2013, odpověď s aktualizovanými informacemi obdržíte v průběhu měsíce července, obratem potom budeme požadovat vaši odpověď se závazným potvrzením příjezdu.

Kontaktní adresa - organizační výbor:

 • PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA ADRESU TOMÁŠE VAŠUTA
  Tomáš Vašut (tomasvasut_@_hotmail.com)
 • Pavel Kotrla (pkotrla_@_gmail.com)
 • Milan Orálek (M.Oralek_@_seznam.cz)
 • René Kočík (rene.kocik_@_rozhlas.cz)
  Odmažte podtržítka z e-mailových adres.

Místo konání

Chata Českého svazu ochránců přírody leží 2 km východně od železniční zastávky Bystřička, poblíž je zastávka autobusu Bystřička škola. – Bezprostředně za rozcestím do Růžďky první dům vlevo u silnice vedoucí k přehradě Bystřička.

Místo konání


Zvětšit mapu

V rámci mezinárodního programu Příroda nezná hranic projekt podpořila Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj

PODPORA

Český svaz ochránců přírody

Literární časopis Texty

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Pavel Kotrla – sazba tiskovin a webdesign

Atlantis

Mladá fronta

Host – časopis a nakladatelství

Aluze.cz

Protimluv

Weles

Listy

Plav - měsíčník pro světovou literaturu

Středoevropský překladatelský tábor; 2004, 2005, 2006, 2011, 2012, 2013
CNW:Counter návštěvníků od 13. 6. 2004, aktualizace 10. 8. 2013

Sazba knih, časopisů, tisk a internetové stránky